Min son går andra terminen i första klass och de har denna termin börjat få läxor. I veckan fick de hem en läxa där de skall öva på subtraktion, upplägget är ett spel vilket gör det hela lite roligare.

Vad du behöver:
Spelplan (Du kan lätt rita upp en spelplan själv på ett papper)
Penna
Två tärningar

Differensen Spela

Spelregler:
Varje spelare har en av spelplanens horisontella rader. En spelare börjar med att slå båda tärningarna.
Subtrahera det mindre talet från det större för att få fram differensen och på så sätt veta under vilken ruta du skall skriva ditt tal. Exempelvis 5-3 , då skall du skriva in uppställningen under 2 då 2 är skillnaden.

Spelaren får fortsätta slå så länge spelaren får fram ett svar som inte redan finns ifyllt sedan tidigare på spelarens rad. Om du får ett svar där du i rutan för svaret redan har fyllt i ett tal (ex 4-2 vilket också blir 2 som i exemplet ovan) så går turen över till nästa spelare.

Alla rutor skall fyllas och den som först fyllt sina rutor vinner.

Det här är ett enkelt och roligt sätt att öva subtraktion på.

Hoppas att spelet ger er en rolig och lärorik stund tillsammans i er familj.

Källa till spelet är:

Ronny Söderqvist, Vrena friskola 2013, www.lektion.se, efter en idé av Karin Omark, Antnässkolan

 

Kommentera