Sverige ligger i topp på kaffekonsumtion i världen. Ca 10 kg kaffe per år och invånare dricker vi svenskar och vi har njutit av kaffe sedan i slutet på 1600-talet. För oss är kaffet en självklar del av vår vardag, men i själva verket kan kaffet vara på väg att ta slut…

Dåliga villkor för kaffebönderna och för lite betalt för sina skördar gör att bönderna istället letar efter andra odlingsalternativ. Tillgången till kaffe riskerar att minska drastiskt redan år 2020 på grund av bland annat klimatförändringar och låg kunskapsnivå kring hållbar odling. Gamla kaffeträd som ger allt färre bönor medför också de att det inte kommer att finnas tillräcklig med kaffe.

Kafferosteriet Zoéga har sedan det grundades 1886 i Helsingborg stått för mörkrostad kaffetradition. Grundaren Carlos Zoéga var en passionerad importör och kafferostare som tyckte kaffet smakade godast när det var mörkrostat. Fortfarande idag är Zoégas Sveriges största specialist på mörkrostat kaffe och företaget säljer mer än 60% av allt mörkrostat kaffe idag, med Skånerost och Mollbergs blandning som nästan 100-åriga favoriter på svenska marknaden.

För att skapa ett typiskt mörkrostat Zoégas-kaffe krävs kaffebönor av högsta kvalitet från Östafrika. I nuläget finns inte tillräckligt med hållbart odlade kaffebönor av rätt kvalitet för att möta den ökande efterfrågan.

Därför har svenska Zoégas tillsammans med sin ägare Nestlé gjort en långsiktig plan för att vi i framtiden ska kunna dricka hållbart odlat kaffe av högsta kvalité, där de även tar socialt ansvar för produktionen genom utbildning av kaffebönderna med särskilt fokus på kvinnor.

Från och med årsskiftet 2015/2016 kommer allt kaffe som Zoégas köper in vara hållbart odlat.

Coffee by women Beans

Så hur ska det bli bättre för kaffebönderna i framtiden?

Kaffebönderna måste dels säkra att deras skördar inte blir förstörda av klimatförändringarna och att de kan hålla en hög kvalité på kaffebönorna de säljer. Genom att certifiera sina odlingar och hålla en hög kvalité kan de få ut mer pengar per kilo på sitt kaffe.

Hur kan kaffebonden få ut mer kaffebönor per träd?

Nya kaffeträd – Genom att ersätta gamla kaffeträd med nya träd får kaffebonden ut fler kilo kaffe per träd. Nestlé distribuerar därför 220 miljoner kaffeträd till kaffebönder världen över mellan 2010 och 2020. Plantorna är speciellt utvecklade via naturlig växtförädling för att vara resistenta mot klimatförändringar och är dessutom mer resistenta mot olika sjukdomar. De nya plantorna ges till bönderna helt utan krav på att bönderna måste sälja kaffet till Nestlé, bönderna kan sälja till det företag som ger dem bäst betalt.

Utbildning – Kunskapsnivån i hållbar och produktiv odling är låg. Genom att höja kunskapsnivån kan kaffebönderna få ut mer kaffe per träd.
Så många kaffebönder som möjligt, både kvinnor och män, måste utbildas. Nestlé har fram till slutet av 2014 utbildat 376 500 bönder i samarbete med Rainforest Alliance. I ZOÉGAS egna projekt har ett extra fokus på kvinnor där minst 30 procent av de bönder som utbildas i projekten ska vara kvinnor.

Coffee by women Utbildning

Kvinnorna som odlar kaffe idag…

… jobbar i genomsnitt 13 timmar mer än männen, per vecka.

… bär mer än 80 ton bränsle, vatten och jordbruksgödning längre än en kilometer under ett år. Männen bär endast en åttondel av denna mängd.

… har bara tillgång till 55% av de utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som männen har.

Samtidigt så visar kvinnorna att när de får chansen att påverka…

… så investerar de sina inkomster på ett mer långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

… så återinvesterar de i exempelvis jordbruket och odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst.

… så arbetar de dessutom ofta kooperativt vilket visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling.

Coffee by women Teamwork

Smaken och kvalitén går före socialt ansvar när svenskarna väljer kaffe.

Färska kaffesiffror*

– 72 % av svenskarna dricker kaffe varje dag.
– 8 av 10 svenskar vet inte att kaffet håller på att ta slut.
– 82 % av svenska kaffedrickare tycker att smak är viktigast vid köp av kaffe i butik.
– 46 % av svenska kaffedrickare tycker att märkningar så som KRAV, Rainforest Alliance, Fairtrade eller UTZ är ganska, till mycket viktigt, vid köp av kaffe i butik medan 51 % tycker att märkningarna inte spelar någon roll eller är oviktiga.
– De två främsta orsakerna till att köpa hållbart producerat kaffe anses vara att ge kaffeodlarna bättre villkor (70 %) och för miljön och naturens skull (54 %).
– Smak anses nästan fyra gånger så viktigt som att kaffet är hållbart producerat (82 % vs. 22 %) och kvalitet 3 gånger så viktigt som att kaffet är hållbart producerat (66 % vs. 22 %).
– 85 % av svenska kaffedrickare har låg kännedom om certifierat kaffe. 52 % känner inte till att det finns certifierat kaffe och 33 % känner till det men vet inte vad det innebär.
– 96 % av svenska kaffedrickare har låg kännedom om verifierat kaffe. 72 % känner inte till att det finns verifierat kaffe och 24 % känner till det, men vet inte vad det innebär.

* Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Zoégas. Under perioden 13-18 februari 2015 har sammanlagt 1007 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18-74 år som dricker kaffe flera gånger i veckan. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Hur väljer du när du köper ditt kaffe?

Marie Widerberg
Marie Widerberg är Stunders redaktör. Hon älskar äventyr och har alltid något kul på gång. Hon har bland annat cyklat från Stockholm till Malmö med en ettåring och drömmer om att åka trike med familjen längst med Vietnams långa kust. Kontakta Marie på marie@stunderavlycka.se

Kommentera